Domy Vostal

Protipožární nátěry Promat

Fotogalerie

Protipožární nátěry Promat

Zajístíme požární odolnost Vaší konstrukce diky protipožárním nátěrům Promat.

Protipožární nátěr na snížení stupně hořlavosti a na zvýšení požární odolnosti nosných i nenosných požárně dělících dřevěných prvků o 10 - 20 minut.

Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti:
snížení stupně hořlavosti
zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce

Dle ČSN 73 0862 jsou stavební hmoty zatřiďovány do pěti stupňů hořlavosti. Měkké dřevo a dřevotřískové desky vykazují dle ČSN 73 0823 stupeň hořlavosti C2, středně hořlavé.

Požární odolnost nosných dřevěných prvků se stanovuje zkouškou dleČSN 73 0851 a závisí na:
tvaru a rozměrech průřezů (u sloupků na štíhlosti)
u nosníků na poměru výšky kšířce průřezu
rychlosti odhořívání dřevěné hmoty
velikosti napětí v průřezu

Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných (vysoký obsah oxidu uhelnatého a vodních par.) Dochází pouze k vysušování dřeva.

Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 300 °C. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Vlivem odhořívání vzniká zuhelnatělá vrstva, která omezuje přístup vzduchu a tím zpomaluje odhořívání. U nosných prvků však dochází vlivem tlaku, tahu nebo ohybu k praskání a odpadávání zuhelnatělé vrstvy, čímž je přístup vzduchu obnoven.

Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním z výrobních způsobů řešení je aplikace zpěňujících nátěrů, jimiž se dosahuje zvýšení požární odolnosti o 10 - 20 minut.

Technická řešení dřevěných konstrukcí, u nichž je požadována hodnota požární odolnosti 30, 45, 60 a 90 min., jsou uvedena v katalogových listech 428 a 460..


<< zpět

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu